در حال حاضر اینجا

آسياب

معمولا درکنار آبادی ها به سرراه قنات، هرجاکه پستی و بلندی اجازه می داده است، از انرژی پاک و ارزان آب برای چرخش سنگ آسیاب استفاده می شده است. عمده ترین قست آسیاب، تنوره آن لست که به صورت مخروطی ناقص و وارونه طراحی و ساخته می شده است. به گونه ای که آب ذخیره شده در آن، از روزنی کوچک با فشار، پره های سنگ آسیاب را به حرکت در می آورد. سنگ های آسیاب از نوع مقاوم و به شکل مدور هستند که یکی ثابت و دیگری متحرک است. گندم و یا جو از روزنی به مرکز آن هدایت می شود و بر اثرسایش و حرکت سنگ بالایی بر سنگ پایینی، گندم و یا جو به آرد تبدیل می شود.

فضای اصلی آسیاب ها در دل زمین جای دارد و بخش نمایان آن اندک است و به نورگیر خلاصه می شود. محل هایی برای نگهداری جوال گندم و ارد و استراحت آسیابان نیز جزیی از فضاهای آسیاب محسوب می شود. در فصل گرما، تنوره آسیاب ها محلی برای اب تنی جوانان بوده و هست که خطراتی را نیز به همراه داشته است.

در بیاضه یک آسیاب آبی در مسیر اب زراعی مردم بیاضه قرار داشته است. شکل و قالب اصلی این آسیاب اکنون از بین رفته است ولی تنوره آن که در دل زمین قرار داشته است، در حال حاضر وجود دارد.

برچسب ها:

درباره هتل ،اخبار هتل، گالری تصاویر هتل یه تا ، هتل سنتی یه تا ، تعرفه های هتل سنتی یه تا ، تماس با هتل سنتی یه تا ، رزرواسیون هتل سنتی یه تا ، مسیریابی هتل یه تا ، موقعیت جغرافیایی بیاضه ، راه های بیاضه ، گویش و لهجه بیاضه ، غذاهای محلی بیاضه ، پوشش گیاهی بیاضه ، حیات وحش ،نارین قلعه ، پستی و بلندی بیاضه ، سافاری در بیاضه ، چشمه های بیاضه ، پایاب ها و قنات های بیاضه ، آسیاب بیاضه ، ساباط های بیاضه ، بادگیرهای بیاضه ، خانه های قدیمی بیاضه ، پلی گون های نمک ، رمل و تپه های شنی ، کویر گردی ،بادگیرهای بیاضه


تماس با هتل کویری يه تا


تلفن :
03146346186
03146346187
03146346189
فكس:
03146346191
شماره همراه:
09122196216
ایمیل هتل:
email@yatahotel.ir
شماره پیامک
30008160000024

راه هاي بياضه


مسیرهایی که میتوان به بیاضه راه یافت عبارتند از: