در حال حاضر اینجا

گالری تصاویر هتل یه تا

آلبوم تصویری نمای کلی و داخلی هتل
آلبوم تصویری اتاق های فضای داخلی هتل
آلبوم تصویری ریگ رباط
آلبوم تصویری عکسهای ارسالی شما
آلبوم تصویری پایاب
آلبوم تصویری ساباط های بیاضه
آلبوم تصویری نمای بیرونی هتل
آلبوم تصویری حیاط مرکزی
آلبوم تصویری قنات هتل
آلبوم تصویری رستوران هتل
آلبوم تصویری اتاق های کمکی هتل
آلبوم تصویری مزرعه هتل
آلبوم تصویری پشت بام هتل
آلبوم تصویری کافی شاپ بوکن
آلبوم تصویری سوئیت های داخل روستا

تماس با هتل کویری يه تا


تلفن :
03146346186
03146346187
03146346189
فكس:
03146346191
شماره همراه:
09122196216
ایمیل هتل:
email@yatahotel.ir
شماره پیامک
30008160000024

راه هاي بياضه


مسیرهایی که میتوان به بیاضه راه یافت عبارتند از: